Blog

FYSIOTERAPIAOPETTAJIEN KOKEMUKSIA TYÖHYVINVOINNISTA – 19.8.2020

OPETTAJIEN YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN – 18.5.2020

AALLON HARJALLA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPETTAJAN TYÖSSÄ – 23.4.2020

SOTEKU-ALAN OPETTAJAN TIETEELLINEN JA AMMATILLINEN OSAAMINEN – 1.3.2020

From TerOpe-project to SHaREducation network in 2020! – 14.1.2020

AJATUKSIA TEROPE ASSEMBLYSTÄ – 4.11.2019

I DID IT: FIRST TIME IN THE CONFERENCE – 1.11.2019

Valmiudet tulevaisuuteen – 11.9.2019

Tulevaisuuden opettaja – 10.9.2019

WHAT DOES IT TAKE, TO CREATE A NETWORK? – 3.9.2019

MED ETT HJÄRTA FÖR LÄRANDET – 26.4.2019

TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAOPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPETTAJAN TYÖSSÄ TARVITTAVASTA OSAAMISESTA – 2.4.2019

A research project- what is in it for a Master student – 13.2.2019

Digimoduuli – Digipedagogiikan vierailla vesillä- 17.1.2019

Awarded certificates of honour from the teacher education forum- 02.12.2018

TerOpe – project development and outcomes – 21.11.2018

TerOpe-hanke Pariisissa: Eurooppalaisten fysioterapiaopettajien näkemyksiä osaamisensa kehittämisen tarpeista – 12.10.2018

Terope-hanke vahvasti esillä Peda-forumissa Turussa – 22.8.2018

Opettajien digitaalinen osaaminen työn alla Turussa – 8.8.2018

Opiskelijoiden kokemuksia “osaavat opettajat yhdessä” -kärkihankkeesta – 8.5.2018

Glimtar från pågående analys – 23.4.2018

Competent teachers together – 7.3.2018

OKM- blog: Oppiminen uudistuu – 7.3.2018

The journey begins